เงื่อนไขและข้อตกลง

  1. เงินที่เติมเข้าสู่ระบบแล้วหรือเงิน G จะไม่สามารถขอคืนได้
  2. สินค้า Steam Wallet สามารถใช้ (redeem) ได้เฉพาะในประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า สิงค์โปร มาเลเซีย และอื่นๆ ที่เป็นประเทศในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  3. สินค้าที่พบปัญหาถูกใช้งานไปแล้ว หากทีมงานตรวจสอบพบว่าสินค้าถูกใช้งานหลังจากที่ซื้อกับทางร้านค้าไป ทีมงานจะไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าให้กับท่านได้

ทีมงานสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Copyright © 2019 Get Steam Wallet (facebook, google+) All rights reserved.
Powered by GetSteamWallet Team