Admin 2020-12-02
วิธีการซื้อสินค้า
สามขั้นตอนรวดเร็วกับการซื้อสินค้ากับ GetSteamWallet

สั่งซื้อ > เติมเงิน > รับโค๊ดทันที

1. สั่งซื้อ สินค้าหลากหลาย และยืนยันการสั่งซื้อผ่าน ระบบตะกร้าสินค้า
2. เติมเงิน สั่งซื้อผ่าน ช่องทางในการชำระเงิน ต่างๆ
3. รับโค๊ดทันที ที่ คีย์ของฉัน

วิธีการซื้อสินค้า
วิธีการซื้อสินค้าแบบละเอียด

1. สั่งซื้อสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ และยืนยันรายการสั่งซื้อที่ตะกร้า
วิธีการซื้อสินค้า
วิธีการซื้อสินค้า
2. เติมเงิน สั่งซื้อผ่าน ช่องทางในการชำระเงิน ต่างๆ (ถ้ามีเงินอยู่แล้ว สามารถชำระโดยหักจากยอดเงินที่มีในระบบได้ทันที)
วิธีการซื้อสินค้า
3. รับโค๊ดทันที ที่ คีย์ของฉัน
วิธีการซื้อสินค้า
วิธีการซื้อสินค้า
แชท