วิธียืนยันอีเมลล์

ท่านสามารถยืนยันอีเมลล์ เพื่อยืนยันก่อนสั่งซื้อสินค้าได้ โดยเข้าไปขออีเมลล์จากหน้าแก้ไขข้อมูล เข้าไปเช็คอีเมลล์ กดปุ่มยืนยันอีเมลล์ เท่านี้ก็จะเรียบร้อยครับ