Admin 2021-04-03
การแก้ไขปัญหา Steam Wallet ตรวจพบข้อผิดพลาดในการเปิดใช้รหัสที่กรอก
หากคุณเปิดใช้งาน Steam Wallet แล้วพบข้อความ  "ตรวจพบข้อผิดพลาดในการเปิดใช้รหัสที่กรอก" แก้ไขได้ดังนี้

  1. ตรวจสอบว่ารหัสที่ใส่ มี 15 ตัวครบถ้วนหรือไม่ (รหัสที่กรอกสามารถใส่ - หรือไม่ใส่ก็ได้ เติมได้เหมือนกัน)
  2. รอประมาณ 1-2 นาที แล้วเติมใหม่อีกรอบ
  3. ถ้ายังเติมไม่ได้ ให้รอประมาณ 30 นาที แล้วค่อยเติมรหัสใหม่ ก็จะเติมได้แน่นอนครับ 
หมายเหตุ ในระหว่างรอ 30 นาที ให้รอจริงๆ ไม่ต้องลองเติมเรื่อยๆ เพื่อให้ Steam ปลดล็อกการเติมรหัส Steam Wallet

การแก้ไขปัญหา Steam Wallet ตรวจพบข้อผิดพลาดในการเปิดใช้รหัสที่กรอก
เมื่อเจอข้อความนี้ ให้รอ 30 นาทีแล้วลองเติมรหัสใหม่อีกครั้ง


แชท