Admin 2021-07-27
เงื่อนไขในการคืนสินค้า
นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้า (“ผู้ซื้อ” “ผู้ใช้” “ลูกค้า” “ท่าน”)ได้รับประสบการณ์หลังการขายที่ประทับใจในการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ Get Steam Wallet โดยนโยบายนี้จะกำหนดแนวทางและมาตรฐานการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับ Get Steam Wallet และร้านค้าบนเว็บไซต์ www.getsteamwallet.com ลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้าหรือใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกรุณาอ่านเพื่อยอมรับและทำความเข้าใจ

บริการหลังการขายนี้ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรโดยเจตนา หากทาง Get Steam Wallet พบหรือพิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมดังที่ได้กล่าวมา เรามีสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิและผลประโยชน์ในการรับบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินหรือการเปลี่ยนสินค้า อีกทั้งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของลูกค้าในการทำธุรกรรมกับเราในอนาคตด้วย

เงื่อนไขและเหตุผลในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น กรุณาแจ้งเหตุผลในการคืนสินค้าที่ตรงกับกรณีของท่านมากที่สุด

  • "สินค้าถูกใช้งานก่อนหน้าที่ผู้ซื้อจะใช้งาน" หมายถึง สินค้าที่เมื่อเปิดใช้งานแล้วไม่สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งแสดงข้อความขณะใช้งาน ในความหมายว่า สินค้าถูกใช้งานก่อนหน้านี้แล้ว
  • "สินค้าไม่ถูกต้อง" หมายถึง สินค้าที่เมื่อเปิดใช้งานแล้วไม่สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งแสดงข้อความขณะใช้งาน ในความหมายว่า สินค้าเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน
  • "สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด" หมายถึง ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ยอดเงินไม่ถูกต้อง เป็นต้น)
  • "สั่งซื้อสินค้าผิด" หมายถึง ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าผิดชนิดหรือราคา และต้องการที่จะเปลี่ยนสินค้า

สินค้าถูกใช้งานก่อนหน้าที่ผู้ซื้อจะใช้งาน

ในกรณีที่สินค้าถูกใช้งานก่อนหน้าที่ผู้ซื้อจะใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Get Steam Wallet ด้วยข้อมูล หมายเลขใบสั่งซื้อ ชื่อสินค้า โค๊ดสินค้า ภาพสินค้าขณะเปิดใช้งาน เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรายืนยันคำขอของคุณ ฝ่ายบริการจะดำเนินการประสานงานส่งเรื่องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าสินค้าถูกใช้งานก่อนหน้าที่ผู้ซื้อจะใช้งานหรือไม่ โดยจะได้รับคำตอบภายในเวลาไม่เกิน 14 วัน ขึ้นกับประเภทสินค้า หากพบว่าเกิดปัญหาดังกล่าวจริง ลูกค้าจะได้รับสินค้าใหม่หรือเงินคืนตามจำนวนเดิมที่ได้สั่งซื้อสินค้า

แต่หากร้านค้าตรวจสอบพบว่าสินค้าถูกใช้งานหลังจากที่สั่งซื้อ ร้านค้าจะไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าให้ท่านได้

สินค้าไม่ถูกต้องและสินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด

ในกรณีที่สินค้าไม่ถูกต้องและสินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Get Steam Wallet ด้วยข้อมูล หมายเลขใบสั่งซื้อ ชื่อสินค้า โค๊ดสินค้า ภาพสินค้าขณะเปิดใช้งานภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำขอของท่าน ฝ่ายบริการจะดำเนินการประสานงานส่งเรื่องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าสินค้าดังกล่าว โดยจะได้รับคำตอบภายในเวลาไม่เกิน 1 วัน หากพบว่าเกิดปัญหาดังกล่าวจริง ลูกค้าจะได้รับสินค้าใหม่หรือเงินคืนตามจำนวนเดิมที่ได้สั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อสินค้าผิด

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิด ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าเพื่อคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า

Get Steam Wallet จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของลูกค้าหรือไม่ด้วยการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริการลูกค้า Get Steam Wallet

การขอเงินคืนจากเว็บไซต์

ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินเหลือในระบบ และต้องการขอเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร หรือบัญชีทรูวอเลท จำเป็นต้องมีบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ ประกอบการขอเงินคืน โดยให้ระบุรายละเอียดดังนี้

- ระบุว่าลูกค้าได้เติมเงินสำหรับซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.getsteamwallet.com ของบริษัท เอ ออร์ เซีย จำกัด
- ระบุข้อมูลสมาชิกบนเว็บไซต์ของลูกค้า ได้แก่ ชื่อบัญชี, อีเมลล์ และ เบอร์โทรศัพท์
- ระบุรายละเอียดการเติมเงิน ได้แก่ จำนวนเงินที่เติม เวลาที่เติม ช่องทางที่เติม
- ระบุเหตุผลที่ต้องการขอคืนเงินกับทางเว็บไซต์
- ระบุจำนวนเงินที่ต้องการขอคืน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหลืออยู่บนเว็บไซต์ ของรหัสสมาชิกของท่าน
- ระบุข้อมูลบัญชีธนาคาร ได้แก่ ชื่อธนาคาร สาขา ชื่อเจ้าของบัญชี และเลขที่บัญชี ที่ต้องการรับเงินคืน (จำเป็นต้องชื่อเดียวกับชื่อผู้ดำเนินการลงบันทึกประจำวัน)

หลังจากนั้น ให้ส่งบันทึกประจำวัน, หน้าสมุดบัญชีถ่ายคู่กับบัตรประชาชน ส่งข้อมูลที่ Email หรือ Facebook Messenger ของเราด้านล่าง และทีมงานจะดำเนินการคืนเงินหลังจากตรวจสอบเอกสาร ภายใน 7 วัน

ฝ่ายบริการลูกค้า Get Steam Wallet

หากมีข้อสงสัยใดๆ คุณลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Get Steam Wallet ในวันทำการจันทร์-อาทิตย์ เวลา 14.00-23.00น. ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

Email : ggkeystore[at]gmail.com หรือ
Facebook Messenger : m.me/getsteamwallet หรือ
แชทหน้าเว็บไซต์: https://www.getsteamwallet.com
แชท