Admin 2021-04-01
วิธียืนยันอีเมลล์ผ่านมือถือ

จำเป็นต้องกดปุ่ม "ขออีเมลล์สำหรับยืนยัน" และคลิกปุ่ม "ยืนยันอีเมล" ด้วยตัวเปิดเว็บเดียวกันเท่านั้น


ท่านสามารถยืนยันอีเมลล์ เพื่อยืนยันก่อนสั่งซื้อสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

แชท