GetSteamWallet 2020-12-12
วิธียืนยันอีเมลล์
ท่านสามารถยืนยันอีเมลล์ เพื่อยืนยันก่อนสั่งซื้อสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่ ข้อมูลส่วนตัว
วิธียืนยันอีเมลล์
2. กดที่ลิงค์ เพื่อให้ระบบส่งอีเมลล์ให้
วิธียืนยันอีเมลล์
3. เข้าไปเช็คอีเมลล์ที่ gmail.com / hotmail.com หรืออีเมลล์อื่นที่คุณใช้งาน
วิธียืนยันอีเมลล์
4. กดที่อีเมลล์ของ Get Steam Wallet
วิธียืนยันอีเมลล์
5. กดปุ่ม ยืนยันอีเมล
วิธียืนยันอีเมลล์
6. ถ้าขึ้นว่ายืนยันแล้ว แสดงว่าเรียบร้อยครับ
วิธียืนยันอีเมลล์