Admin 2021-03-30
วิธีจัดส่งข้อมูลยืนยันตัวตน
ท่านสามารถยืนยันตัวกับทางจีจีคีย์สโตร์ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ 

1. ถ่ายรูปบัตรประชาชน หรือ Passport คู่กับกระดาษที่เขียนว่า GGKEYSTORE ที่เขียนด้วยลายมือ และระบุวันที่ปัจจุบัน
2. จัดส่งรูปภาพเข้ามาที่อีเมลล์ [email protected] ระบุไอดี ช่องทางที่ล็อกอิน หรือล็อกอินผ่านอีเมลล์ใด
เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบ
วิธีจัดส่งข้อมูลยืนยันตัวตน

วิธีจัดส่งข้อมูลยืนยันตัวตน
แชท